Tarot Kariyer Falı Açılımınız

Seçtiğiniz Kart


Büyücü
Büyücü, üzerinde ateş, su, hava ve toprağın anlamlarını içeren Arkana Minör destesini temsil eden bir asa, bir kupa, bir kılıç ve bir tılsım bulunan bir masanın önünde durmaktadır. İsteklerini madde aleminde oluşturmak için göklerden güç çekmek üzere. Başının üzerindeki 00 şeklindeki kozmik ışıma, şuurüstü ve şuuraltı, düşünce ve duygu arasındaki ahenkli alışverişi gösteren ebedi hayatın ve hakimiyetin bir sembolü. Büyücünün beli üzerinde ebediyetin çok iyi bilinen sembolü olan bir yılan hırsla kuyruğunu ısırmakta.

Başının üzerinde arzuları simgeleyen kırmızı güllerle donanmış bir gül asması durmakta. Önünde ise yine soyut bir düşüncenin sembolü olan beyaz zambaklarla karışık kırmızı güller görülmekte. İçindeki giysi saflığın beyazından, dış giysisi ise arzunun, hareketin ve ihtirasın kırmızısından.

Büyülü asayı tutan el güç için göğe ulaşan ego şuurluluğunu, yeri göstermekte olan diğer el ise toprak güçlerinin iradesine tabii olduğunu göstermekte. Veya ebediyete kadar ruh ile maddenin birleşmesini sağlamak üzere yüksek düzeyde.Hizmetler uğrunda sonsuzluğun elini yakalamak için elini göğe uzatırken, diğer elini de aşağı seviyedeki krallıkların tekamülünü desteklemek üzere aşağı doğru uzatmakta.

Büyücü istenilen şeyi bilinçli olarak tezahür ettirme güç ve bilgisine, kutsal olan ile bir olarak erişen insan iradesini temsil etmektedir.

- Bilgelik
- Akıl ile alınacak karar ve başlangıçlar
- Okült bilgelik

[maxbutton id=”13″ ]